Like Box

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Mitsubishi ชี้แจงกรณีลูกค้าร้องเรียนเรื่องความล่าช้าในการจดทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลำปาง พะเยา และน่าน

   บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงกรณีลูกค้าร้องเรียนเรื่องความล่าช้าในการจดทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง พะเยา และน่าน พร้อมให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
      มร. โนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนเรื่องความล่าช้าในการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิจากบริษัท มิตซูเชียงราย (999) จำกัด รวมไปถึงบริษัทในกลุ่ม 999  ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พะเยา และน่าน บริษัทฯ จึงใคร่ขอชี้แจงถึงสาเหตุและแนวทางช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ดังนี้
   สาเหตุ ของปัญหา : ภายหลังจากการซื้อรถกับทาง บริษัท มิตซูเชียงราย (999) จำกัด และ บริษัทในกลุ่ม 999 ลูกค้าสามารถใช้รถได้ตามปกติแต่ไม่สามารถดำเนินการเรื่องการจดทะเบียนหรือโอน กรรมสิทธิ์ได้เนื่องจากบริษัทดังกล่าวใช้วงเงินจากสถาบันการเงินในการซื้อรถ จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด แต่หลังจากขายรถให้ลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวแล้วกลับไม่ได้
ชำระค่ารถยนต์คืนให้กับสถาบันการเงิน
มาตรการในการแก้ไข :
    1. บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหน่วยงานประสานงานและช่วยเหลือลูกค้าซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทนายความ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประสานงานและจัดทำแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลประทบจากกรณีดังกล่าว
    2. บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการประสานงานไปยังลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อสอบถาม ถึงปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า โดยคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลากระบวนพิจารณา    
   ทั้ง นี้ มร. มูราฮาชิ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า “บริษัทฯ มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณี ดังกล่าว แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้ไม่สามารถเข้าไป ดำเนินการได้เพราะเป็นการทำธุรกรรมร่วมกันระหว่างผู้จำหน่ายกับสถาบันการ เงิน อีกทั้งยังมีเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อการกระทำดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความไม่สะดวกและมีผล ต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถละเลยได้ ดังนั้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบและดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด เราจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหา แนวทางช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้ในเร็ววันรวมทั้งจะสร้างความ เชื่อมั่นตลอดจนความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ามิตซูบิชิต่อไป”
   ลูกค้า รถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9500 วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
Update ทุกความเคลื่อนไหวไปกับเรา ได้ที่ Facebook ข้างล่างนี้
 
และอีกหนึ่งแฟนเพจครับ New Cars Around The World Fan Page

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น